Moet ik kiezen voor een eenmanszaak of toch voor een B.V.?

Verschil in rechtspersoon

Er zijn veel verschillende rechtsvormen te vinden. De rechtsvormen kunnen onderverdeelt worden in twee groepen. Enerzijds zijn er de rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit zijn de eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CV). Deze rechtsvormen kenmerken zich door de afwezigheid van een rechtspersoon waardoor u, als ondernemer, persoonlijk aansprakelijk bent voor alle schulden en plichten vanuit uw onderneming.

Er zijn ook rechtsvormen met beperkte aansprakelijkheid, dit zijn de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (BV). Hierbij is de onderneming aansprakelijk voor zijn eigen schulden en plichten en bent u als bestuurder beperkt aansprakelijk. Hierdoor kan er bijvoorbeeld bij een faillissement geen aanspraak gemaakt worden op uw privé vermogen. Hierop zijn uiteraard uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Verschil in belastingdruk

Als ondernemer in een eenmanszaak geniet u veel belastingvoordelen waar een BV geen aanspraak op kan maken. Zo kunt u onder andere aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, en de MKB-winstvrijstelling. Deze aftrekposten mogen op de winst in aftrek genomen worden. Deze aftrekposten zorgen ervoor dat een startende ondernemer over pakweg de eerste € 21.000 die hij verdient geen belasting is verschuldigd. Over elke euro extra die hij aan winst maakt, is echter wel belasting verschuldigd.

Het financiële omslagpunt voor een BV

Er zijn vele berekeningen te maken over het punt waarop een BV fiscaal gunstiger is dan een eenmanszaak. In het algemeen ligt dit punt rond een winst van € 200.000, dit is bepaalt in het geval u alle winst uit uw onderneming uitkeert naar privé. Indien u van plan bent om uw onderneming verder uit te breiden en uw winst opnieuw in de onderneming wilt stoppen ligt dit punt al veel lager. Hierbij wordt er dan geen Box II belasting betaald (dividendbelasting). Hierdoor kan het omslagpunt al tot onder de € 100.000 dalen.

Indien u nog vragen heeft over wat onbehoorlijk bestuur precies inhoudt of wat voor u de beste keuze is. Neem dan contact met ons op.

Misschien ook interessant voor u?